Сектор захисту

Сектор захисту
8 September, 2021

СЕКТОР НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ

 

Колектив станції працює над виконанням 4-х завдань лабораторії ентомології та фітопатології ІБКіЦБ:

27.00.02.02.Ф «Концепція формування природної саморегуляції комах в агроценозах» (Керівник: Саблук В.Т.).

27.00.02.03.Ф «Особливості зміни етіології та патогенезу ґрунтових міксоміцетів – збудників гнилей коренеплодів буряків цукрових за зміни клімату» (Керівник: Саблук В.Т.).

27.00.02.18.П  «Розроблення системи захисту біоенергетичних культур від шкідників» (Керівник: Саблук В.Т.).

27.00.02.06.П «Оцінка впливу зміни кліматичних умов на збудників хвороб листкового апарату буряків цукрових» (Керівник: Саблук В.Т.).

Виконавці завдань: Смірних В.М., Тищенко М.В.

Вивчаються культури (озима пшениця та цукрові буряки) в виробничих дослідах, які вирощуються за традиційною і біологічною технологіями.

Встановлюється видовий склад фітофагів і ентомофагів цих культур та розробляється методика обліків їх чисельності.

Узагальнюються результати досліджень щодо впливу різних технологій вирощування сільськогосподарських культур на щільність популяції фітофагів і ентомофагів в агроценозах і визначити рівень саморегуляції угрупувань комах за біологізації землеробства.

Вивчається вплив умов навколишнього середовища на збереженість та накопичення ґрунтової інфекції збудників хвороб коренеплодів у польових агроекосистемах.

Встановлюється вплив кореневих виділень культур на формування токсичної мікобіоти.

Визначається вплив зміни структури посівних площ під культурами бурякової сівозміни на формування шкідливої мікобіоти.

Уточнюється видовий склад шкідливої ентомофауни у посадках міскантусу і біоенергетичної верби, тополі та посівах світчграсу і цукрового сорго. Вивчається ефективність замочування живців енергетичної верби і ризомів міскантусу у розчинах інсектицидів проти ґрунтових шкідників. Проводяться дослідження зі встановлення ефективності дії нових інсектицидів у посівах сорго цукрового та посадках біоенергетичної верби.

Встановлюються терміни появи і розвитку плямистостей листкового апарата цукрових буряків, проводяться обліки на ураженість цукрових буряків альтернаріозом, церкоспорозом, фомозом, борошнистою росою.

Упродовж вегетаційного періоду росту і розвитку рослин цукрових буряків визначається ураження сучасних гібридів буряків мікозами.

Встановлюється ефективність біологічних і хімічних препаратів проти грибних хвороб рослин цукрових буряків.

 

Додати коментар

You must login to add a comment. If you do not have an account, you may register for one. Registration is free!