Веселоподільська дослідно-селекційна станція інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України знаходиться в північно-східній частині Семенівського району.

Центральна садиба і контора її знаходиться в с. Вереміївка за 5 км від райцентру і в 140 км від обласного центру м. Полтава.

Через землі господарства проходить шосейна дорога Хорол-Кременчук, а в західній частині землекористування південна залізнична магістраль.

Дослідна станція об’єднує три населених пункти: Карпиха, Вереміївка, Малинівка.

Загальна площа землекористування становить 2820,5 га, з них ріллі – 2058,24 га, багаторічних насаджень 10,0 га, сіножатей 112,6 га, пасовищ 55,66 га, інших – 456,06 га. Площа під науковими дослідами – 118 га.

Виробничий напрямок господарства зерно-бурячний.

Веселоподільська дослідно-селекційна станція спеціалізується на:

- створенні багаторосткових диплоїдних і тетраплоїдних запилювачів і на їх базі – виведення гібридів цукрових буряків на стерильній основі;

- селекція високопродуктивних сортів проса і озимої пшениці, стійких до дії несприятливих факторів навколишнього середовища і хвороб, з високими технологічними якостями зерна.

Дослідно-виробниче господарство спеціалізується на вирощуванні і реалізації еліти зернових, зернобобових, круп’яних культур, багаторічних трав.

Кількість цехів - 3 (цех рослинництва, цех тваринництва, цех механізації), ферм - 3 (ферма ВРХ, молочнотоварна ферма, свинотоварна ферма).

Територія господарства знаходиться на лівобережжі Дніпра в зоні типового Лісостепу. Ґрунтовий покрив господарства відзначається строкатістю. Утворення різних груп ґрунтів пов’язано з різноманітними умовами і залежить від рельєфу, ґрунтового зволоження, ґрунтоутворюючих порід та агрокультурної діяльності людини.

В господарстві переважають такі ґрунти: чорноземи солонцюваті, чорноземи глибоко залишково слабосолонцюваті, чорноземи глибоко слабосолонцюваті, всього в господарстві виявлено 32 ґрунтові відміни.

Веселоподільська дослідно-селекційна станція розташована в західній частині Полтавської області в центральному середньозволоженому агрокліматичному районі з м’яким континентальним кліматом, з нестійким зволоженням, холодною зимою і жарким, а іноді і сухим літом.

За багаторічними даними Веселоподільської метеостанції температура повітря становить 7,70С за рік.

В даних ґрунтово-кліматичних умовах є всі можливості для вирощування запланованих сільськогосподарських культур. Опади нерівномірно розподіляються по сезонах року: за холодний період (ХІ-ІІІ) їх випадає 181 мм, а за теплий період їх випадає 322 мм. Зими тут малосніжні. Найменша висота снігового покриву 4 см, найбільша 31 см. Однак, в більшості років сніговий покрив значно менший.

За середніми багаторічними даними промерзання ґрунту починається в листопаді і досягає в грудні 26 см, в січні місяці збільшується до 54 см, в лютому до 66 см.

Максимальна глибина промерзання ґрунту за зимовий період 135 см, найменша – 19 см. Відтавання ґрунту починається в кінці березня місяця, а повністю ґрунт розмерзається в перших числах квітня.

Не менш важливим елементом клімату є відносна вологість повітря. Днів з низькою відносною вологістю за вегетаційний період буває в середньому біля 24. Іноді вони супроводжуються сильними вітрами, особливо небезпечними в червні та липні, коли зернові культури цвітуть і наливаються. Разом з тим, деякі особливості клімату – засуха і сильні вітри, а також коливання окремих кліматичних показників по роках, потребують суворого дотримання всього комплексу агротехнічних заходів по нагромадженню і зберіганню вологи в ґрунті.

Удосконалення структури посівних площ на основі сівозміни являється важливим чинником впливу на родючість ґрунтів, підвищення урожайності і валового виробництва продукції рослинництва. В ринкових умовах, сівозміни мають бути мобільними, і залежними від кон’юнктури на продукцію. Відповідно неусталеною має бути і структура посівних площ, з дотриманням науково обґрунтованих допусків насичення сівозмін культурами які наведені в попередніх розділах.